TRUNG TÂM HỘI NGHỊ TIỆC CƯỚI MIMI PALACE
Địa chỉ: 105/8 Đường Bình Quới, Phường 27, Quận Bình Thạnh, TPHCM
Điện thoại: 083 5566 839
Fax (08) 35564194
Email: sales@mimipalace.com.vn
Website: www.mimipalace.com.vn

Tiệc cưới